Regulament Spark Days

7-9 aprilie 2023

 

1. Organizatorul evenimentului

Spark Days este o experiență de învățare organizată de facultatea de antreprenoriat EA – The Entrepreneurship Academy, prin Fundația Entreprenation. Mai multe detalii despre universitate, puteți regăsi aici.

Evenimentul se desfășoară fizic, la sediul EA- The Entrepreneurship Academy din București ( Strada Semilunei, 4-6) începând cu vineri, 7 aprilie, ora 10:00 și se va finaliza duminică, 9 aprilie, ora 15:00. Agenda completă a evenimentului poate fi regăsită pe site-ul evenimentului.

 

2. Profilul participantului

Toți participanții în competiție trebuie să facă parte din una din categoriile menționate mai jos:

 • a. elevi în clasa a XI-a la orice liceu din România
 • b. elevi în clasa a XII-a la orice liceu din România
 • c. Studenți în anul 1 de studiu la orice universitate din România
 • d. Absolvenți de liceu care nu sunt înrolați în nicio formă de învățământ în momentul desfășurării evenimentului

 

3. Condiții participare

Participarea la experiență este condiționată de următoarele aspecte:

a. participarea în integralitate la eveniment, fără absențe sau întârzieri, de vineri până duminică. Singurele excepții de la acest principiu sunt evenimentele de forță majoră, sau cele în care participanții au o nevoie justificată să lipsească și transmit în prealabil către organizatori situația/ nevoia;

b. Menținerea unui comportament adecvat, etic și moral.

Încălcarea principiului a. atrage după sine eliminarea din competiție. Astfel, participanții nu mai sunt eligibili să câștige premii.

Încălcarea condiției de la punctul b. atrage după sine eliminarea din eveniment.

 

4. Lucru în echipă

Vor fi formate echipe a căror componență o vor stabili organizatorii și o vor comunica participanților, sâmbătă, 8 aprilie.

Echipele vor fi formate din 5-6 membri și vor rămâne stabile pe durata întregului eveniment. Excepție face cazul în care pe parcursul evenimentului, din motivul încălcării unuia din principiile de mai sus, participanții sunt eliminați din eveniment și devin prea puțini. În această situație, organizatorii își rezervă dreptul de a reface componența echipelor respective.
Fiecare echipă va avea alocat câte un observator principal din partea organizatorilor, care va fi prezent la sesiunile de lucru în echipă.

Observatorii sunt studenți ai EA – The Entrepreneurship Academy și au un rol activ doar în cadrul momentelor de reflecție/ feedback din echipe. În cadrul sesiunilor de lucru în echipă, intervențiilor lor sunt minime și vor fi comunicate fiecărei echipe în parte.

 

5. Workshopuri

Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea discuții cu antreprenori și vor participa la o serie de workshopuri.

Workshopurile sunt construite pe topicuri care să ajute participanții să rezolve challenge-ul prezentat vineri, 7 aprilie.

 

6. Livrabil 

Duminică, 9 aprilie, fiecare echipă va trebui să predea observatorului lor (veți primi adresele lor de e-mail), următorul livrabil:

 • O prezentare în format vizual în care se regăsesc soluția/soluțiile pentru challenge-ul adresat.

În cadrul sesiunii de pitching în fața companiei care a lansat challlenge-ul, echipele vor prezenta pe baza livrabilului soluția găsită. Toți membrii echipei vor participa la prezentare. Livrabilul va fi jurizat și va avea o pondere în acordarea premiului special pe echipă, dar și o pondere pentru premiile individuale.

 

7. Premii

În urma participării și implicării în acest eveniment, participanții sunt eligibili să câștige o serie de premii:

A. Burse de studiu la EA-The Entrepreneurship Academy

Criterii:

Aceste burse se acordă în mod individual, unui număr de 5 participanți, care se remarcă prin potențialul lor antreprenorial pe parcursul acestui eveniment;

Pentru a stabili cei 5 câștigători, vom lua în calcul:

 1. Feedbackul observatorilor pentru fiecare membru – Aceștia vor lua în calcul: calitatea ideilor, motivația și implicarea, abilitatea fiecărui membru de a lucra într-o echipă;
 2. Feedbackul observatorilor față de echipă – Aceștia vor lua în calcul: îndeplinirea obiectivelor de echipă, comunicarea dintre membri, implicarea și responsabilitatea asumată de întreaga echipă;
 3. Jurizarea livrabilului de către reprezentantul companiei care oferă brief-ul. Acesta va lua în calcul criteriile de jurizare care vor fi transmise în momentul prezentării briefului.

Definire premiu și intrare în posesie:

Cele 5 burse de studiu la EA – The Entrepreneurship Academy sunt în valoare de: 2000 EUR fiecare și vor fi anunțate în cadrul evenimentului pe 9 aprilie.

Pentru a intra în posesia acestor premii, câștigătorii desemnați:

 • Au la dispoziție deadline-ul pentru etapa de admitere a lunii mai 2023 până la care să aplice la EA- The Entrepreneurship Academy
 • Dacă în urma procesului de admitere, aceștia sunt acceptați la EA – The Entrepreneurship Academy, acestora li se vor scădea cuantumul burselor câștigate din taxa de școlarizare pentru primul an de studiu și vor putea accesa și alte metode de finanțare pe care EA-The Entrepreneurship Academy le pune la dispoziția celor acceptați;

Dacă una din cele două condiții de mai sus nu e îndeplinită, vom reveni către participanții care erau pe lista de așteptare.

*Pe parcursul anului școlar 2022-2023, EA- The Entrepreneurship Academy organizează o serie de evenimente care oferă posibilitatea participanților de a câștiga premii în burse la EA – The Entrepreneurship Academy. Fiecare participant are libertatea de a participa la evenimentele propuse de EA- The Entrepreneurship Academy, având la dispoziție un număr nelimitat de participări.

În ceea ce privește posibilitatea de a câștiga premiile puse la dispoziție în cazul participărilor multiple, organizatorul enunță următoarele reguli:

 1. Fiecare participant are oportunitatea de a beneficia de un singur premiu în burse, pe parcursul anului școlar 2022-2023, indiferent de numărul de participări la evenimentele organizate în acest interval.
 2. În cazul în care unul dintre participanți este desemnat câștigător de către organizatorul evenimentului, însă nu beneficiază/refuză premiul câștigat, acesta are dreptul să câștige un alt premiu în cadrul evenimentelor ulterioare.
 3. Regulile enunțate mai sus nu se aplică în cazul premiilor speciale din cadrul evenimentelor, acestea având posibilitatea de a fi accesate indiferent de numărul de participări.

 

B. Premii speciale5 Camere foto Instax Fujifilm Mini 11

Criterii:

A. La nivel de echipă (deci tuturor membrilor), pentru o echipă, după următoarele criterii:

 1. Au primit cel mai bun feedback la nivel de grup din partea observatorilor
 2. Reprezintă echipa desemnată câștigătoare de către reprezentantul companiei care oferă brief-ul

Definire premiu și intrare în posesie:

Premiile acordate la nivel de echipa vor fi anunțate în cadrul evenimentului, pe 9 aprilie.
Câștigătorii vor intra în posesia acestor premii pe data de 9 aprilie.

C. Diplome de participare

Acestea se acordă tuturor celor care participă la eveniment și respectă cele menționate la punctul 3. Condiții de participare.
Diplomele de participare vor fi înmânate la finalul evenimentului, pe 9 aprilie.