Termeni și Condiții de Participare

Spark Days

24-26 iunie 2024, București

 

1. Definiții:
Organizator: se va numi organizator sau organizatori, societatea comercială sau organizația non-guvernamentală către care se achită taxa de participare, precum și reprezentanții acestora la locul de desfășurare al activităților.
Participant: se vor numi participant sau participanți, persoanele desemnate ca beneficiar al serviciilor pentru care s-a achitat taxa de participare. Acestea pot fi minore, caz în care pentru a putea deveni participant în activitățile descrise trebuie să prezinte acordul unui părinte sau tutore legal. Pentru acoperirea tuturor cazurilor posibile, următoarele termene vor fi considerate ca sinonime: copil/copii, tânăr/tineri.
Organizator este Fundatia Entreprenation cu sediul în București, strada Semilunei, nr.4-6, et. 3

 

2. Responsabilitățile Organizatorului:

 • a. Asigură condițiile de masă pe parcursul desfășurării evenimentului.
 • b. Asigură serviciile de informare, coordonare și activitățile de socializare pentru participanții la Spark Days, în intervalul menționat în program.
 • c. Asigură derularea activităților planificate conform calendarului și orarului prestabilit.

 

3. Responsabilitățile Susținătorului Legal (Părinte sau tutore legal):

 • Îşi exprimă acordul scris pentru ca participantul minor să participe la Spark Days, în conformitate cu regulile şi procedurile organizatorului.
 • Îşi asumă integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de participant pe cont propriu, fără acordul explicit al organizatorului Spark Days sau în afara  regulamentului/programului propus şi asumat de organizator.
 • Îşi asumă integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de participant pe cont propriu, fără acordul explicit al organizatorului Spark Days sau în afara  regulamentului/programului propus şi asumat de organizator.
 • Se abţine de la orice formă de intervenție în derularea activităților standard desfăşurate în cadrul Spark Days.
 • Prezintă reprezentantului/reprezentanților organizatorului, personal sau prin intermediul participantului, în ziua sosirii la Spark Days, acordul parental semnat în original.
 • Își asumă eventualele probleme legate de transportul dus-întors al participantului, în cazul în care acesta călătorește singur din localitatea de domiciliu până la locația Spark Days.
 • Își asumă eventualele probleme ale participantului în afara orelor de program al Spark Days menționate aici:
 • Achită contravaloarea serviciilor oferite de Organizator conform ofertei promovate, în cazul în care participantul este minor și/sau este dependent financiar de susținătorul său legal.

 

4. Responsabilitățile Participantului:

 • Recunoaşte şi respectă autoritatea şi recomandările Organizatorului și reprezentanților acestuia şi are grijă de bunurile personale (de uz sau de valoare), toate acestea în vederea unei bune colaborări pe perioada desfăşurării Spark Days.
 • Să achite contravaloarea serviciilor oferite de Organizator conform ofertei promovate.
 • Prezintă la sosirea în eveniment, în original următoarele: acordul parental semnat
 • Optează pentru mijlocul de transport dorit, efectuând achizițiile de bilete pe cont propriu.
 • Manifestă un comportament cooperant, decent, echilibrat şi colegial pe întreaga perioadă a derulării Spark Days.
 • Respectă întocmai orarul şi condiţiile stabilite de organizator privind programul de masă, regimul activităţilor curente, educative şi de divertisment.
 • Respectă interdicţia privind introducerea şi consumarea de băuturi alcoolice, etnobotanice, substanţe halucinogene sau produse incriminate de legislaţia românească, precum şi fumatul în spaţiile desfășurării evenimentului.
 • Nu părăseşte locaţia de desfășurare Spark Days decât cu aprobarea Organizatorului, participanții minori necesitând a fi însoţiţi de reprezentanții organizatorului în afara locației de desfășurare Spark Days pe parcursul desfășurării activităților
 • Nu are dreptul de a chema sau de a introduce în locaţia Spark Days persoane străine de grup.
 • Anunţă prin e-mail reprezentanții Organizatorului cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data începerii Spark Days referitor la eventuala sa imposibilitate de a participa. În caz contrar acestei prevederi pierzând toate drepturile și contravaloarea plăților aferente înscrierii sale pentru Spark Days fără vreo obligaţie colaterală ulterioară din partea Organizatorului.

 

5. Alte prevederi.

 • Excluderea din programul Spark Days poate interveni în următoarele cazuri: după începerea Spark Days, dacă participantul nu respectă regulile de conduită, consumă substanțe interzise, absentează sau refuză să participe la activități fără un motiv întemeiat, fură, are accese de violență sau rasism. Organizatorul este îndreptățit să solicite retragerea în cel mai scurt timp din program.

 

Anexe

 • Anexa 1 – Costuri și taxe de participare

 

Anexa 1: Costuri și Taxe de participare

 • a. Taxa de participare se achită integral, prin intermediul formularului de plată. Termenele limită de achitare vor fi comunicate de către Organizator, în funcție de momentul înscrierii al participantului.
 • b. În funcție de momentul înscrierii la eveniment, taxa de participare este în valoare de:
  • 400 de RON, dacă înscrierea a fost făcută înainte sau pe data de 26.05.2024
  • 500 de RON, dacă înscrierea a fost făcută între 27.05.2024 și 09.06.2024
  • 600 de RON, dacă înscrierea este făcută între 10.06.2024 și 20.06.2024
 • c. În cazul în care Participantul nu mai poate fi prezent în cadrul evenimentului din diferite motive, iar transmiterea acestei informații se face către Organizator cu mai puțin de 7 zile calendaristice înainte de începerea Spark Days, Organizatorul va retine 50% din taxa de participare in program pentru a acoperi cheltuielile deja contractate cu tertii.
 • d. În cazul în care Participantul nu mai poate fi prezent în cadrul programului din diferite motive, iar transmiterea acestei informații se face către Organizator cu mai puțin de 3 zile calendaristice înainte de începerea Spark Days, Organizatorul va retine taxa integrală de participare.

Partenerii noștri