Regulament 6 Hour Challenge

Regulament de participare 

6 HOUR CHALLENGE

Competiția antreprenorială 6 Hour Challenge (6HC) este o experiență de învățare organizată  de facultatea de antreprenoriat EA-The Entrepreneurship Academy, prin Fundația Entreprenation.  Evenimentul se desfășoară vineri, 10.02.2023, între orele 12:00 și 19:00. 

Toți participanții în competiție trebuie să fie elevi în clasele  a XI-a sau a XII-a  la orice liceu din România în momentul participării la concurs.  Participarea în competiție nu se poate face individual, ci doar în echipe de 5 sau 6 elevi din clasele menționate anterior. Pentru a putea face parte dintr-o echipă, fiecare membru trebuie să fi trecut de formularul de înscriere. 

Elevii se pot înscrie în competiție fie în echipe gata formate, fie individual. Cei din urmă vor fi  repartizați obligatoriu în echipe de către organizatori. 

**În cazul echipelor de 2, 3 sau 4 membri înscrise în competiție, acestea vor fi completate de organizatori cu alți membri.

În cazuri excepționale, în care după  completarea tuturor echipelor  rămân participanți nealocați într-un  număr mai mic de 4, organizatorul poate decide suplimentarea unor echipe până la 7 membri. 

Menținerea unui comportament adecvat, etic și moral pe parcursul competiției este una din condițiile de participare. Nerespectarea acestei condiții atrage după sine eliminarea din eveniment și competiție, implicit. 

Livrabile

La finalul sesiunii de lucru care va dura 3 ore, toate echipele vor încărca într-un folder din Google Drive prezentarea soluției propuse, care poate fi realizată în orice format. 

Toate prezentările propuse vor fi evaluate în sesiunea de pitching, unde toate echipele participante își vor prezenta soluțiile propuse în fața brief-providerului- cel care a oferit challenge-ul. Timpul alocat pentru prezentarea live va fi de 5 minute, iar 5 minute vor fi alocate pentru întrebări pe conținutul prezentat. 

Prezentările folosite în sesiunea de pitching vor fi cele uploadate în folderul din Google Drive. ( link-ul folderului va fi trimis către participanți în ziua competiției) 

Premii & Echipa Câștigătoare 

Competiția se va finaliza cu o echipă câștigătoare, aleasă de brief-provider în colaborare cu un membru din cadrul echipei EA- The Entrepreneurship Academy. 

Criteriile de jurizare folosite vor fi prezentate la începutul competiției.  

Premii 

  • Burse de studiu la EA-The Entrepreneurship Academy

Definire premiu și intrare în posesie:

Cele 5 sau 6 burse de studiu la EA – The Entrepreneurship Academy ( în funcție de numărul membrilor echipei câștigătoare aflate pe locul 1) sunt în valoare de 2000 EUR fiecare și vor fi anunțate în cadrul evenimentului. 

Pentru a intra în posesia acestor premii, câștigătorii desemnați:

  • Au la dispoziție deadline-ul de 26 martie 2023 până la care să aplice la EA- The Entrepreneurship Academy
  • Dacă în urma procesului de admitere, aceștia sunt acceptați la EA – The Entrepreneurship Academy, acestora li se vor scădea cuantumul burselor câștigate din taxa de școlarizare pentru primul an de studiu și vor putea accesa și alte metode de finanțare pe care EA-The Entrepreneurship Academy le pune la dispoziția celor acceptați;

*Pe parcursul anului școlar 2022-2023, EA- The Entrepreneurship Academy organizează o serie de evenimente care oferă posibilitatea participanților de a câștiga premii în  burse la EA – The Entrepreneurship Academy. Fiecare participant are libertatea de a participa la evenimentele propuse de EA- The Entrepreneurship Academy, având la dispoziție un număr nelimitat de participări. 

În ceea ce privește posibilitatea de a câștiga premiile puse la dispoziție în cazul participărilor multiple, organizatorul enunță următoarele reguli: 

  1. Fiecare participant are oportunitatea de a beneficia de un singur premiu în burse, pe parcursul anului școlar 2022-2023, indiferent de numărul de participări la evenimentele organizate în acest interval. 
  2. În cazul în care unul dintre participanți este desemnat câștigător de către organizatorul evenimentului, însă nu beneficiază/refuză premiul câștigat, acesta are dreptul să câștige un alt premiu în cadrul evenimentelor ulterioare. 
  3. Regulile enunțate mai sus nu se aplică în cazul premiilor speciale din cadrul evenimentelor, acestea având posibilitatea de a fi accesate indiferent de numărul de participări. 

*Premiul în bursă de studiu va putea fi accesat doar în cazul în care persoana care alege acest premiu trece prin procesul de aplicare la EA- The Entrepreneurship Academy și este acceptat în cadrul universității. Bursa de studiu este reprezentată de discount din taxa de școlarizare a universității și poate fi cumulată cu alte tipuri de burse puse la dispoziție de EA- The Entrepreneurship Academy. 

  • Premii speciale

Membrii echipei câștigătoare, cât și echipele de pe locul 2 și 3 vor primi premii speciale surpriză oferite de organizatori. 

  • Diplome de participare

Toți participanții la competiție vor primi diplome de participare și/sau excelență, în cazul câștigării competiției. De asemenea, toți participanții vor primi adeverință de participare pentru motivarea absențelor. 

Partenerii noștri