Politica de confidențialitate Entrepreneurship Academy

I.Introducere

Protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală. Prin urmare, vă vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile din cadrul aplicațiilor online, dar și activitățile de prelucrare interne puse la dispoziție de Entrepreneurship Academy (EA).

Cât despre noi, Entrepreneurship Academy (EA), suntem parte integrantă din Grupul EDUCATIVA, alături  de noi fiind prezente entități precum: EDUCATIVA SRL, FINS IFN SA, Fundatia Grupului EDUCATIVA, Reviro HR SRL, Asociația Reviro, Universalio Consultanta SRL, Universalio EDU-Advising SRL, Universalio Consiliere Educațională SRL, EDISON, EDUCATIVA Group Ltd.).

În calitate de operator,  Entrepreneurship Academy (EA), denumit în cele ce urmează EA sau Organizația, este o persoană juridică română, cu sediul în București, sector 3, str. Puțul lui Zamfir, nr. 36, etaj 3, biroul 4, înregistrată în Registrul special al Asociaților și Fundațiilor, sub nr. 92/10.05.2002.

Organizația noastră, cât și restul entităților juridice din grupul EDUCATIVA sunt responsabile pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea în limba engleză GDPR sau în limba română RGPD).

În sens restrâns, Regulamentul General privind Protecția Datelor este un regulament european care are rol în protejarea prelucrărilor datelor cu caracter personal și a drepturilor și libertăților persoanelor fizice referitoare la datele lor personale, instituind libera circulație a acestui tip de date.

Prezenta Politică de Confidențialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm și/sau dezvăluim date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

De asemenea, puteți accesa Politica privind supravegherea prin mijloace video, unde puteți găsi informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale atunci când vizitați una dintre locațiile noastre.

În mod normal, website-ul poate fi utilizat fără introducerea de date cu caracter personal. Dacă există, totuși, astfel de colectare prin intermediul site-ului, acest proces se datorează faptului că persoana interesată furnizează aceste date în mod voluntar. O astfel de ipoteză există atunci când, spre exemplu, persoana vizată aplică aplică pentru a participa la evenimente organizate de EA sau pentru a aplica la programul de licență pus la dispoziție de către EA.

Politica de confidențialitate a EA se aplică oricărui vizitator/utilizator al site-ului, precum și oricăror date cu caracter personal prelucrate de către Organizație.

În măsura în care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către EA vă sfătuim să nu ne accesați site-ul, să nu vă înregistrați sau să nu ne transmiteți documente/informații care conțin date cu caracter personal.

Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabilă. Cu toate acestea,  dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să ne comunicați obiecția dvs. la adresa dpo@educativa.group.

II.Definiții și lămurirea unor noțiuni

1.Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal. Acestea includ, în general, date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, cetățenie, adresă de domiciliu, număr telefon etc.), date de identificare electronice (elemente identificare din diverse aplicații, IP, Skype ID, ID Facebook, Instagram etc.), informații privind istoricul educațional (detalii despre instituțiile absolvite) sau profesional (detalii istoric profesional), date despre membrii familiei (informații despre părinți sau tutori) implicați atunci când este necesară.

2.Persoană vizată. Prelucrare. Operator, respectiv persoană împuternicită de operator

Întâi de toate, ni se pare oportun să explicăm noțiunea de persoană vizată, des întâlnită în prezenta notificare și nu numai. Prin această noțiune este înțeleasă persoana ale cărei date personale sunt prelucrate, și care beneficiază de protecție si siguranță grație regulilor GDPR implementate de către operator în activitatea sa.

Ca regulă, EA  colectează și prelucrează datele pe care utilizatorii site-ului sau viitorii studenți/ potențiali candidați, precum și părinții/tutorii acestora, aleg, în mod liber, să le furnizeze. De asemenea, e posibil ca EA să prelucreze date personale ale persoanelor care, la un moment dat, au fost interesate de un eveniment organizat de noi sau au fost interesate să primească noutăți în ce privește activitatea noastră, au participat la un eveniment organizat de noi sau ale persoanelor care aplică în vederea recrutării pentru o poziție în cadrul organizației noastre.

Totodată, oferim o definiție pentru noțiunea de prelucrare, care înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Așadar, ori de câte ori vă sunt colectate datele personale oferite de către dvs., sau în interesul dvs., fiind apoi utilizate în diverse feluri, putem socoti că are loc a prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Conform GDPR, „operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.

În prezenta situație, EA îndeplinește rolul de operator, prelucrând datele cu caracter personal primite de la persoanele care apelează la serviciile și facilitățile pe care EA le oferă. Tot astfel, EA este entitatea care stabilește cadrul și regulile de prelucrare. În acest context, suntem obligați să asigurăm conformitatea activității noastre de prelucrare cu normele impuse de GDPR, cu scopul de a oferi siguranță persoanelor vizate, care își încredințează datele personale pentru îndeplinirea anumitor scopuri.

Tot în textul GDPR-ului este definită și noțiunea de persoană împuternicită de operator, ca fiind „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”. Acesta nu va prelucra datele personale ale persoanelor vizate decât cu acordul operatorului, în limitele și condițiile impuse de acesta.

În situația de față, persoanele împuternicite de operator pot fi persoanele care evaluează solicitările de participare la programul de sudii și/sau susținerea activităților pedagogice. Printre persoanele împuternicite se pot regăsi și consultanții din echipa Educativa sau diverși colaboratori ai Educativa care dedică activitatea lor în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al Organizației.

III.Volumul serviciilor furnizate si categoriile de date

În cele ce urmează, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe soluțiile existente puse la dispoziția dumneavoastră: aplicațiile de tip formular din site-ul web (Admission – Entrepreneurship Academy (entrepreneurship-academy.ro) sistemului financiar intern de gestiune a contractelor, sisteme de tip call – center, sisteme electronice de colectare informații puse la dispoziție de terți, sisteme de mesagerie electronice.

În scopul îndeplinirii obiectului de activitate al Organizației, următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de către EA:

 • Nume, prenume;
 • Date de contacte: adresa de e-mail, număr de telefon, ID skype, adresa de corespondență;
 • Date ce pot rezulta din profilurile de pe rețelele de socializare, precum: Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube etc.
 • Date financiare pentru acordarea burselor și eventual date cu caracter financiar pentru a vedea daca se încadrează în categoria de burse -de exemplu, pot fi cerute date financiare referitoare la situația părinților)
 • Date privind educația: anul absolvirii liceului, profilul urmat, liceul absolvit, media de la bacalaureat, anul obținerii diplomei de la bacalaureat, precum și restul informațiilor privind educația, solicitate prin formular de aplicație la programul de licență pus la dispoziție de EA -în masura în care o persoană interesata doreste sa participe la acesta;
 • Imaginea și vocea: în cazul în care vizitați sediul facultății, participați la interviuri online prin tooluri dedicate (Zoom, Teams), respectiv în cazul în care participați la evenimentele noastre sau vă înscrieți în programul de studii;
 • Experiența profesională: în măsura în care doriți să aplicați pentru a participa la procesul de recrutare pentru un post în cadrul entității noastre, datele personale puse la dispoziție de dvs. pentru a candida la această poziție vor fi prelucrate de noi în scopul identificării candidaților potriviți.

Informațiile puse la dispoziția EA de către dumneavoastră în scopul participării la programul de studiu vor fi transferate, în principal, în cadrul altor entități din cadrul grupului Educativa -în limita și măsura îndeplinirii scopului activității EA. De-asemenea, datele pot fi transmise și către entități externe, mai multe detalii despre acest tip de partajare vor fi regăsit la secțiunea VIII din acest document.

Din categoria datelor transmise între entitățile din grupul EDUCATIVA fac parte, cu titlu de exemplu, următoarele date pe care EA le primește din partea Educativa:

 • date financiare pentru acordarea burselor și alte date cu caracter personal prin care se poate stabili dacă aplicantul se încadrează în categoria de burse (de exemplu, date cu caracter financiar ale părinților -salarii, venituri etc);
 • Date referitoare la educația aplicantului -evaluare și note.

Pentru a garanta securitatea transmiterii și prelucrării acestor date a fost încheiat un DPA (Data Protection Agreement) colectiv, semnat și asumat de către fiecare dintre părțile integrante ale grupului Educativa.

IV.Sursa datelor cu caracter personal 

În rândurile următoare vom detalia sursele din care sunt colectate și prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:

 • EA colectează și prelucrează datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispozitia organizației, prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin înscrierea la evenimentele sale, prin completarea formularelor puse la dispoziție de către EA -on line sau off line- prin contactarea facultății, prin una din modalitățile puse la dispoziția dvs. (chat, telefon, e-mail) sau din surse publice.
 • De asemenea, în cazul accesarii site-ului nostru, colectăm informații cu ajutorul modulelor cookie (“cookie-uri de sesiune” și “cookie-uri persistente”) pentru a ne ajuta să vă identificăm atunci când vizitați website-urile: www.entrepreneurship-academy.ro  și  www.entreprenation.ro și să dezvăluim module cookie cu agenți de publicitate sau rețele de publicitate terță parte. Vă rugăm să consultați și Termenii si Condițiile noastre disponibile la adresa site-urilor inserate în paragraful anterior și Politica Cookie detaliată în acestea, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul platformei noastre.
 • De asemenea, este posibil ca terțe părți, având calitatea de furnizori de aplicații, instrumente, widget-uri și plug-in-uri de pe site-ul nostru, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacțiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. În această situație, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legătură cu colectarea de date făcută de către furnizorii respectivi, persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceștia trebuie să consulte politicile de protecția datelor și notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislației aplicabile, EA nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecția datelor.
 • În plus, putem folosi servicii analitice ale unor terțe părți pe website, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs și web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizați website-ul nostru. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terțe părți relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

V.Modul de colectare al datelor dvs. cu caracter personal

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:

 • în momentul în care navigați, solicitați informații, completați formulare sau interacționați pe website-ul nostru;
 • în momentul în care ne contactați, prin intermediul datelor de contact, chat, adresei de e-mail sau al numărului de telefon, paginilor noastre din social media, pentru a ne cere informații și/sau detalii despre programul educativ pe care EA îl pune la dispoziția persoanelor interesate, respectiv formulați o reclamație și/sau o sesizare;
 • în momentul în care ne puneți, în orice fel, la dispoziție, informații despre dvs., în vederea participării la evenimentele noastre și/sau înscrierii în cadrul facultății;
 • în momentul în care ne transmiteți datele (CV-uri) pentru ocuparea unei poziții în cadrul entității noastre sau ca parte a formularului de aplicație pentru înscrierea la programul de licență;
 • în momentul în care participați la evenimentele noastre și completați formularele specifice, cu această ocazie.
 • în anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de pe canalele de social media sau prin intermediul târgurilor universitare. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de confidențialitate a respectivelor portaluri, respectiv organizatorilor târgurilor. În orice caz, cu privire la datele pe care le colectăm de la terți, prezentele condiții se aplică corespunzator.

VI.Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care reprezintă o prelucrare, conform legii, (cum ar fi, dar făra a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

1.Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și/sau executării unui contract cu dvs. – pentru înscriere la cursurile EA – The Entrepreneurship Academy sau pentru ocuparea unei poziții în cadrul organizației noastre.

2.Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale EA cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese. Concret, în ceea ce privește prelucrarea imaginii dvs. atunci când vizitați sediul facultății, datele sunt prelucrate în baza interesului legitim al EA de a-și proteja bunurile și de a preveni furturi și abuzuri în sediul facultății și de a proteja integritatea studenților care participă la cursuri.

3.Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale EA pentru promovarea activității și acțiunilor sale, în vederea atingerii scopurilor asociației.

4.Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. prealabil și explicit, în cazul fotografiilor efectuate în cadrul evenimentelor noastre, exprimat la înscrierea la eveniment, printr-un formular completat în prealabil. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la utilizarea fotografiilor, prin transmiterea unui e-mail la adresa dpo@educativa.group, retragerea consimțământului producând efecte pentru viitor, fără a afecta prelucrările efectuate până la momentul retragerii consimțământului.

VII.Scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Organizația poate folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Parcurgerea procesului de preselecție în vederea admiterii în cadrul EA;
 • Furnizarea ofertei educaționale EA;
 • Evaluarea evenimentelor organizate de EA;
 • Informarea dvs. cu privire la activitatea și acțiunile EA;
 • Soluționarea oricăror cereri și/sau reclamații solicitate de dvs. cu privire la programul educațional;
 • Respectarea obligațiilor legale ale Organizației (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor și de arhivare);
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs.;
 • Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-ul și celelalte sisteme;
 • În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
 • Dacă ai aplicat pentru ocuparea unei poziții în cadrul entității noastre,  datele furnizate sunt necesare pentru a identifica dacă experiența dvs. profesională și pregatirea dvs. sunt potrivite pentru poziția pentru care ați aplicat;
 • Pentru promovarea activităților Asociației și comunicarea cu dvs. pentru a vă ține la curent în ceea ce privește EA, anunțuri și alte informatii cu privire la oferta educațională a Organizației, precum și evenimente și proiecte EA;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dvs., vă putem prelucra datele cu caracter personal și în scopul promovării acțiunilor desfășurate în evenimentele dvs., în ceea ce privește imaginea dvs.

Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

VIII.Partajarea datelor dvs. cu caracter personal

EA va putea partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

✔  Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție;

✔  Putem folosi date cu caracter personal agregate și statistici în scopul monitorizării folosirii website-urilor EA;

✔  De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu entitățile asociate EA (entități afiliate, organizații fondatoare, parteneri în desfășurarea programului educațional, grupul Educativa), precum și societăților împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara The Entrepreneurship Academy (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii administrare și găzduire site, servicii administrare și găzduire platformă educațională, servicii de publicitate, servicii de consultanță financiară, juridică, contabilă) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. EA va păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii. Tot în această idee, dorim să evidențiem faptul că în activitatea EA, transferul de date va fi realizat către două entități în mod special: TEAM Academy Amsterdam UA (https://www.teamacademy.nl) și Stichting Schoolvision (Stichting Schoolvision | NVAO)

În cazul în care decizi să te înscrii la programul de licență oferit de EA prin completarea formularului de înscriere, înțelegi și ești de acord că:

 • datele introduse vor fi colectate prin intermediul platformei ADMA, un program creat de Google;
 • orice date vei introduce în formularul de aplicare aflat pe platforma ADMA vor fi supuse Politicii de Confidențialitate a Google;
 • datale introduse în formularul de aplicare aflat pe platforma ADMA vor fi salvate de către Google în cadrul Comunității Europene.

Google va fi responsabil pentru procesarea datelor furnizate de către tine prin intermediul formularului de aplicare aflat pe platforma ADMA.

De asemenea, EA își rezervă dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale în cazul unor operațiuni de transfer al patrimoniului sau părți ale patrimoniului către terți cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele colectate prin plug-in-urile și widget-urile terțelor părți de pe site-uri (cum ar fi JotForm, Google Form) sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri și widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecția datelor ale respectivilor furnizori, EA neavând nicio raspundere față de prelucrarea datelor de către aceștia.

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordati permisiunea, cand ni se impune prin legea aplicabila sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terțe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct.

IX.Modalitatea de stocare a datelor și securitatea acestora

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea ale contractorilor noștri. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spațiile în care sunt prelucrate datele, cât și cu privire echipamentele tehnice utilizate în legatură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranță, cu asigurarea confidențialității acestora și împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

EA a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi sterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci cand solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea ”dreptului de a fi uitat” si EA nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Organizație a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justitie, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

X.Durata de stocare

Cu excepția cazului în care ne solicitati în mod expres să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioada de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 5 ani de la data finalizarii studiilor pentru aplicanții programului de licenta si in 5 ani de la data introducerii datelor pentru alte Evenimente organizate de EA sau în cazul în care v-ați oferit datele pentru a afla informații despre organizație și despre acțiunile pe care aceasta le întreprinde.

XI.Actualizarea datelor cu caracter personal

Vă oferim posibilitatea de a actualiza/modifica informațiile personale de identificare și la dezabonarea de la buletine de știri și e-mailuri de marketing.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu daca vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau orice alte date pe care ni le-ați furnizat anterior sau dacă luați cunostință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anuntați prin comunicarea unui e-mail la adresa dpo@educativa.group.

XII.Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

1.Dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;

2.Dreptul de a obţine din partea Organizației o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;

3.Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;

4.Dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;

5.Dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată Organizației la adresa dpo@educativa.group sau prin poștă la adresa: București, Sector 3, Str. Semilunei, nr. 4-6. Este posibil, în acest caz, să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

XIII.Întrebări despre protecția datelor

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:

Adresa: Str. Semilunei, Nr. 4-6, Sector 2, București, România.

Responsabil cu protecția datelor : Șerban Popa

E-mail: dpo@educativa.group

Telefon: 0724 215 361.

Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la următoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Descoperă facultatea și studenții noștri la evenimentele Open Doors

Partenerii noștri